TBWA

TBWA\Helsinki on moneen otteeseen palkittu mainostoimisto, tai niin kuin he itse kutsuvat, The Disruption Company. Yritys on kasvanut reipasta tahtia sekä liiketoiminnallisesti että työntekijöiden lukumäärässä – tebarilaisia on tällä hetkellä jo lähes 150.

TBWA\Helsinki ansaitsee tänä vuonna Future Workplaces -sertifikaatin jo toista vuotta peräkkäin. Sertifikaatin mittarina olevan Siqni-kyselyn tulokset kertovat heidän työntekijäkokemuksensa parantuneen entisestään! Mutta millaista kehitystyötä on hyvän työntekijäkokemuksen eteen tehty?

Vuoden 2019 aikana panostimme mm. meidän rekrytointi- ja perehdytysprosessin strukturoimiseen ja kehittämiseen modernein työvälinein. Aloitimme myös systemaattisen esimiestyön valmennusohjelman, konseptoimme selkeät urapolut, starttasimme oman sisäisen koulutusakatemian, sekä otimme analytiikan mukaan toiminnan suunnitteluun.  Uskon, että tämä kehitystyö näkyy nyt positiivisesti myös Siqni-kyselyn tuloksissa, kertoo TBWA\Helsingin Head of Employee Experience, Terhi Kangas.

TBWA\Helsingin Vahva yrityskulttuuri kumpuaa osaamisesta ja yhteishengestä 

Siqni-tuloksissa näkyy vahvasti ammattitaitoisten kollegoiden merkitys, työntekijöiden mahdollisuus päästä käyttämään omaa osaamistaan, sekä erityisen hyvä yhteishenki. Kovatasoiset talentit houkuttavat taloon lisää kaltaisiaan ja samalla he pääsevät ulosmittaamaan ja kehittämään osaamistaan haastavissa asiakasprojekteissa, sekä alan kovatasoisissa kilpailuissa. Tebarilaiset ovat ylpeitä osaamisen tasostaan ja siitä, että rimaa pidetään jatkuvasti korkealla. 

Meillä on alan lahjakkain ja sitoutunein porukka töissä. Täällä opin jatkuvasti uutta ja voin luottaa, että vastuunkantajia löytyy myös muista kuin itsestäni. -TBWA:n työntekijä

Jatkossa panostetaan työn sujuvuuteen ja osaamisen kehittämiseen 

Tebarilaisille merkityksellisimmäksi asiaksi työssä nousevat mielekkäät työtehtävät. Siksi vuoden 2020 aikana on TBWA\Helsingissä päätetty panostaa arjen sujuvuuteen, sekä työnjakoon liittyviin asioihin. Jo Siqni-tulosten purkutilaisuuden aikana johtoryhmäläiset sopivat kartoittavansa työkalua, jolla mahdollistetaan työntekijöiden osaamisprofiilien kartoittaminen sekä yhdistäminen heitä eniten kiinnostaviin ja ammatillisesti hyödyttäviin projekteihin. Näin saadaan kasvatettua sekä työn mielekkyyttä että panostettua työntekijöiden osaamisen kehittymiseen arjessa! 

Tebarilaisten avoimien kommenttien perusteella jatkamme mm. valmentavan esimiespalvelun kehittämistä, panostamme urapolkujen käytäntöön viemiseen, sekä itsensä johtamisen elementtien vahvistamiseen, lupaa Terhi. 

TBWA\Helsinki on hyvä esimerkki siitä, kuinka vahva ja toimiva yrityskulttuuri korreloi liiketoiminnallisen menestyksen sekä työnantajakuvan kanssa! Yrityskulttuurin voimaa samalla mitataan parhaillaan yrityksissä, kun Korona-virus on muuttanut toimintaympäristöä rajusti. TBWA\Helsinki ei ole voinut myöskään välttyä tältä. Yritys uskoo kuitenkin menestyvänsä vahvana toimijana yli epävarmuusjakson ja pitää kaikin keinoin huolta ja kiinni alan parhaista työntekijöistään, jotka ovat tähänkin mennessä taanneet  kasvun ja menestyksen. Kaikki lähtee sitoutuneista ja osaavista ihmisistä.

 


The Siqnificant Company antoi TBWA\Helsingille tammikuussa 2020 Future Workplaces –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmäryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.

Kirjoittaja:

Mikko Koskinen
mikko@leidenschaft.fi
p. +358 41 437 4003