Vuosi oli 2017. Welado irtautuu sen silloisesta emo-yhtiöstä. Kehitysjohtaja Noora Haverinen kuvaa uuden Weladon ”ensimmäisiä” askelia.

Vaikka kaikki olivat olleet samassa firmassa, mukana ollut porukka päätti aloittaa alusta. He miettivät tarkkaan, mitä halutaan historiasta säilyttää ja mitä ei. Käytiin tästä paljon keskusteluja yhdessä henkilökunnan kanssa. Puhuttiin varsin paljon arvoista.

Määrätietoinen ”pehmeä” työ alusta asti on kannattanut

Rakennusala on hyvin konservatiivinen. Tietynlaiset toimintatavat ovat juurtuneet ja niitä opetetaan edelleen. Se mitä alan vanhat konkarit pitävät ”pehmeinä arvoina” ovat enemmänkin Weladolla ”kovia” ja toimivat samalla erinomaisina erottautumistekijöinä.

Weladon kotisivuilla puhutaan käsitteestä ”Ihmisiltä ihmisille”, joka tuntuu olevan olennainen osa Weladon DNA:ta.

Kun ihmiset voivat hyvin, he tuottavat parasta mahdollista palvelua asiakkaille, Noora kuvailee.

Weladon alkutaipaleen määritetyt arvot ovat läsnä arjessa edelleen, niistä puhutaan ja niihin viitataan. Usein ongelmat ratkaistaan arvojen kautta. Arvoista kirjoitettiin myös paljon meidän Siqni-kyselyssä, Weladon HR-päällikkö Hanna Kouri mainitsee.

Welado teki yhteistyössä The Siqnificant Companyn kanssa Siqni-kyselyn loppuvuodesta 2019. Vaikka kysely oli yrityksen ensimmäinen toteutuskerta, huikeat tulokset toivat Weladolle Future Workplaces -sertifikaatin, joka kertoo, että määrätietoinen ”pehmeä” työ alusta asti on kannattanut.

Kun tutkii Weladon Siqni-tuloksia tarkemmin, huomaa, että yritys on rakennettu juuri siltä pohjalta kuin Noora kuvaili aiemmin. Juuri sellainen työpaikka missä asiantuntija voi toimia parhaimmillaan. Näin Weladolainen kuvaa asian:

”Se ajatus, että asiantuntijatyössä ihmisille luodaan hyvät olosuhteet tehdä työtä tuottaa parhaan tuloksen toimii Weladossa. Me erotumme kilpailijoista siinä, että teemme yhteistyötä keskenämme, sen sijaan että kilpailisimme keskenämme kuka on paras, tai kuka tekee eniten ja ne parhaat projektit”.

Toinen tärkeä elementti, joka korostuu on vapaus:

”Meillä pystyy aika vapaasti valitsemaan työtehtäviin parhaiten soveltuvan työympäristön työpäivittäin. Itsenäiseen työskentelyyn rauhaa kaipaava voi pitää etäpäivän, kokouspäivinä on näppärä olla projektitoimistolla ja löysempinä päivinä voi halutessaan mennä aluetoimistolle työskentelemään ja kuuntelemaan työkavereiden viimeisimmät kuulumiset”.

Suomen parhaat esimiehet 2022

Se, että Weladolaisille, ne kaikista merkityksellisimmät asiat työpaikalla toteutuvat äärimmäisen hyvin on yksi asia, mutta vielä vaikuttavampi asia on, että kokemus asioiden toteutumisesta on varsin tasainen. Tämä osoittaa, että asioilla on panostettu tietynlaisen yrityskulttuurin rakentamiseen. Tiedustelin myös, missä Hanna ja Noora kokevat, että voisivat olla entistä parempia, kun he katsovat tulevaisuuteen

– Esimiestyö on nostettu vielä tärkeämmäksi, koska se vaikuttaa kaikkeen. Haluamme mahdollistaa sen, että ihminen pääsee täysin hyödyntämään oman potentiaalinsa.

Lopuksi voi todeta, että aika hyvin tuokin asia toteutuu jo nyt, kun kuuntelee työntekijöiden kokemuksia:

”Esimieheni kaivaa minusta esiin potentiaalia, jota en edes itse uskonut omaavani. Tunnen kehittyväni päivittäin työntekijänä sekä ihmisenä”.


The Siqnificant Company antoi Welado Oy:lle joulukuussa 2019 Future Workplaces 2020 –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.

Kirjoittaja:

Andy Lundström
puh. +35844 3200 362