Produalin tiimi

Kotkalaislähtöinen Produal suunnittelee, valmistaa ja myy rakennusautomaation mittaus- ja säätölaitteita noin sadan työntekijän voimin seitsemässä eri maassa.

Produalin syksyllä 2020 toteuttama Siqni-kysely paljasti, että tulokset ovat nousseet merkittävästi edellisestä vuodesta ja kokemus merkityksellisten asioiden toteutumisesta on parantunut paikoittain isoin harppauksin. Mitä siis tapahtui?

Systemaattista viestintää kaikilla tasoilla

Ensimmäinen toimintaa ohjaava ajatus Produalin johdolla oli lisätä viestintää systemaattisesti jokaisella organisaation tasolla. Toimitusjohtaja Anselmi Immonen kiersi henkilökohtaisesti eri toimipisteissä ja tiimeissä kertomassa, mitä uusi strategia tarkoittaa organisaatio- ja tiimitasoilla. Tarkoitus oli tuoda ihmisten tietoisuuteen se, mihin heidän työpanoksensa kytkeytyy isossa kuvassa ja miten toiminta linkittyy isoon kuvaan.

Toimistopäällikkö Kirsi Dufvan mukaan viestinnän merkitys korostuu pienessä organisaatiossa, jossa ihmiset ovat fyysisesti eri lokaatioissa. Tuotelähtöisyys asettaa vaatimuksia viestinnälle ja informaatiota on pakko jakaa. Hän antaa kiitosta erityisesti tuotehallinnolle, sillä tietoa on laajalti saatavilla ja se myös tavoittaa henkilöstön.

”Meillä jaetaan tietoa myös murheista ja reklamaatioista. Asiakkaiden palautteisiin reagoidaan nopeasti, ja tiedon täytyy ongelmatilanteissa liikkua erityisen saumattomasti. Lisäksi organisaatiotason tiedotteita on saatavilla entistä paremmin.”

Päivittäisjohtamismallilla varmistetaan tiedon ajantasaisuus

Viime kesänä tuotannossa otettiin käyttöön uusi päivittäisjohtamismalli. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että joka päivä Produalin tehtaalla järjestetään tiimikohtaiset palaverit, jossa käydään läpi tärkeimmät tehtaan asiat ja mahdolliset haasteet, joista tulee olla tietoisia. Tietoa jaetaan myös tuotannosta tuotekehitykseen sekä myyntiin entistä systemaattisemmin: tuotannon palaverin jälkeen pidetään vielä lyhyet yhteispalaverit näiden osastojen kanssa, jolloin varmistetaan, että tuotannon tekemisestä on ajantasaista tietoa. Tästä mallista on saatu työntekijöiltä paljon kiitosta.

Tuotannon työntekijöillä on mahdollisuus säätää päivittäisten tavoitteiden puitteissa omaa työhöntulo- ja lähtöaikaa liukuvalla työajalla. Produalilla tuotantotyössä ei vaadita erillisiä työvaatteita. Tästäkin yritys saa kiitosta myös Siqni-vastauksissaan.

Viestintään on panostettu päivittäisten toimien lisäksi myös säännöllisten katsausten muodossa. Kvartaalikatsauksissa käydään läpi talousluvut, tilaukset ja muut polttavat asiat sekä avataan tulevaa. Kansainvälisessä organisaatiossa nämä tilaisuudet järjestetään sekä suomeksi että englanniksi, ja Kotkassa nämä tilaisuudet pyritään pitämään paikan päällä, jotta myös tuotantotyöntekijöiden on helppo osallistua tilaisuuteen.

”Kaiken kaikkiaan meillä on nyt erilainen pöhinä.”

____

The Siqnificant Company myönsi Produalille Future Workplaces –sertifikaatin lokakuussa 2020. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.