Sivupersoona on noin 100 henkeä työllistävä rajattoman kommunikaation mahdollistaja. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu viittomakielen- ja puhevammaisten tulkkauksen, kommunikaatio-opetuksen ja puheterapian asiantuntijoita. Yritys rakentaa jo 15 vuoden kokemuksella kommunikaation erityisryhmille uusia tapoja osallistua, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaille tasavertainen elo yhteiskunnassa. Sipeläiset pohtivat tarkasti mitä yrityksessä on tehtävä, jotta asiakkaat saavat kaiken irti elämästä, kielestä ja kommunikaation haasteista huolimatta. Asiakas- ja työntekijälähtöisyys kulkevat käsi kädessä. Toimitusjohtaja Tuomas Rissasen mukaan yksi unelmista on auttaa asiakkaita työllistymään.

Jotta voimme auttaa asiakkaitamme, meidän on ensin onnistuttava työntekijöiden kanssa.

Työntekijälupauksena osaamispääoman kasvattaminen

Alalla on kova kilpailu tekijöistä, kokeneista tulkeista ja puheterapeuteista kilpaillaan jopa samaan tapaan kuin ICT-alalla koodareista. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja työn mielekkyys ovat alalla oletusarvoja, eivät kilpailutekijöitä.

Sivupersoonalla on työntekijälähtöinen ja autonominen työntekokulttuuri. Työntekijälupauksena on työntekijöiden asiantuntemuksen ja osaamispääoman kasvattaminen sekä tuki ammatillisten intohimojen tavoitteluun. Tässä yhtenä työkaluna on OnPas, Onnistumisen Palvelut –malli, jossa työntekijöille on tarjolla erilaisia palvelupaketteja tueksi arkeen, kasvuun ja kehitykseen.

Esimiestyö on tiivistä ja vuorovaikutteista, tiimivastaavia tuetaan valmentavassa johtamisessa. Asiakkaiden maksimoimisen sijaan aikaa varataan myös kehitystyöhön. Kulttuurista ja henkilöstöstä vastaavan Viivi Juutilan mukaan kehitystyötä tehdään pitkäjänteisesti, työntekijöitä tarkalla korvalla kuunnellen.

Omassa työssäni pyrin purkamaan turhia jäykkyyksiä ja esteitä, jotta työntekijöillä olisi parhaat mahdollisuudet onnistua omassa työssään. Siqni-kysely toimii tässä tärkeänä työkaluna.

Suunnannäyttäjä rikkoo mahdollisuuksien rajoja

Arjessa toimintaa ohjaavat vahvat arvot, joihin liittyy huumori, oivaltaminen, perhemäisyys sekä yhteiskuntavastuu. Omien sanojensa mukaan sipeläiset ovat ydinperhe, jonka asiakkaat ovat ystäviä, alan kollegat sukulaisia ja Kela sekä muut maksaja-asiakkaat asettavat rajoja rakkaudella.

Sivupersoona haluaa kasvattaa muskeleitaan, jotta tulevaisuudessa kommunikaatioympäristö olisi entistä tasa-arvoisempi. Tavoitteena on kasvattaa tiimiä noin yhdellä osaajalla kuukaudessa. Yritys aikoo jatkossakin toimia alan suunnannäyttäjänä ja mahdollisuuksien rajojen rikkojana.

Johtotähtemme on, että haluamme olla alan paras työpaikka ja että se näkyy kaikessa tekemisessämme.

____
The Siqnificant Company myönsi Sivupersoona Oy:lle lokakuussa 2020 Future Workplaces –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.