Honkalampi

Kuva: Harri Säynevirta

30-vuotias Honkalampi-säätiö on monipuolinen sote-alan toimija, jonka missio on rakentaa pykälää parempaa maailmaa. Vahvat pohjoiskarjalaiset juuret omaava säätiö tarjoaa hyvinvointia edistäviä palveluita, joiden ytimessä ovat vammaispalvelut ja esteettömyyden edistäminen. Sen alaisuudessa toimii lukuisia tytäryhtiötä sekä alakonserni Evantia.

Honkalampi työllistää valtakunnallisesti noin 500 työntekijää, joille työ merkitsee enemmän kuin vain euroja. Yhteisenä pyrkimyksenä on huolehtia siitä, että jokaisella on tuen tarpeista tai vammoista huolimatta mahdollisuus elää hyvää, itsensä näköistä ja sujuvaa arkea. Vastuullisuus, korkea laatukäsitys ja kehitysmyönteisyys ovat organisaatiossa sisäänrakennettuina.

Honkalampi-säätion viestintä- ja kehityspäällikkö Outi Kontkasen mukaan työntekijät ja lähiesihenkilöt ovat ilman suurempaa ohjausta onnistuneet rakentamaan psykologisesti turvallisen ilmapiirin.

“Meillä puhutaan Honkalampi-hengestä, joka näyttäytyy sitoutuneisuutena. Työyhteisöt ovat tiiviitä ja meillä jokainen saa olla oma itsensä. Osaamista on mahdollista hyödyntää laajemmin kuin mitä ammattiin kuuluva ydinosaaminen vaatii. Se koetaan työssä merkitykselliseksi asiaksi.”

Tietoisempaa kulttuurin johtamista

Tähän mennessä Honkalammen kulttuuria on kuitenkin johdettu vaistonvaraisesti, ilman selkeitä rakenteita ja käytänteitä. Ensimmäisiä askeleita kulttuurin tietoiseen johtamiseen otetaan parhaillaan.

“Nyt yrityskulttuurityöpajojen, Siqni-kyselyn ja henkilöstön osallistamisen myötä panostamme määrätietoisemmin kulttuuriin – siihen mitä olemme ja mitä haluamme olla. Olen ylpeä voidessani kuulua organisaatioon, jossa halutaan aidosti tietää, mikä on työntekijöille merkityksellistä.”

Yksiköiden väliset erot Siqni-tuloksissa tarjoavat Kontkasen mukaan mahdollisuuden kehittyä ja oppia toisilta. Viime aikoina on alettu entistä tietoisemmin tuoda kaikille työntekijöille näkyväksi koko säätiön toiminnan laajuutta. Kaikille konserniin tuleville työntekijöille järjestetään yhteisiä perehdytyspäiviä. Palaute on ollut hyvää. Kontkanen kertoo työntekijöiden saavan paremman kokonaiskuvan toiminnan vaikuttavuudesta, työn merkityksellisyydestä sekä tunteen siitä, että on osa isoa kokonaisuutta.

Honkalampi-säätiön toimitusjohtaja Jouko Liukkonen kannustaa myös muita johtajia ja HR-päättäjiä katsomaan rohkeasti sekä peiliin että peilin taakse.

“Kulttuuria ei voi viedä arkeen pakotetusti. Siihen voidaan vaikuttaa ymmärryksen, ei uskomusten kautta. On oltava avoin ja aidosti kiinnostunut siitä, mitä henkilöstölle kuuluu.”


The Siqnificant Company antoi Honkalampi-säätiölle toukokuussa 2021 Future Workplaces –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä työntekijäkokemuksen tason selvittämiseen käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.