Lastenoikeusjärjestö Plan International on vuonna 1937 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1998 lähtien. Toiminnassaan Plan on keskittynyt parantamaan erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää.

Suomen Planilla työskentelee tällä hetkellä yli 70 intohimoista asiantuntijaa ja feissaria, jotka omalla arvokkaalla panoksellaan ovat rakentamassa oikeudenmukaisempaa maailmaa. Suomen Planin työntekijöille Planin edustama arvomaailma on, Siqni-kyselyn perusteella, yksi merkityksellisimmistä asioista. Inhimillinen arvomaailma ei Planilla kuitenkaan ole vain ulkoisesta toiminnasta heijastuva asia, vaan Planin työntekijät kokevat arvomaailman toteutuvan myös arjessa.

Ihminen johtamisen DNA:ssa

Työntekijöiden ja heidän viihtymisensä nostaminen toiminnan keskiöön on ollut luonnollinen arvovalinta, sillä kaikki työ, jota Planilla tehdään, tehdään ihmisten kautta ja ihmisiä varten. Ihmiset ovat kaiken toiminnan ytimessä ja kaikessa tekemisessä mietitään aina työntekijöitä eikä pelkästään euroja tai tuottoja. ”Työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen on Planin johdon näkökulmasta inhimillistä ja oikein. ”Arvostamme suuresti kaikkea työtä, jota meillä tehdään. Meillä ihminen on johtamisen DNA:ssa”, kiteyttää asian Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.

Johtamisen kehittämiseen on Planilla keskitytty usean vuoden ajan ja esihenkilöiden toiminnastaan saama palaute on HR-koordinaattori Kirsi Tuovisen sanoin ”vahvasti vihreällä”. Toimiva johtaminen ei ole sattumaa, sillä Planilla on tehty erinomaista perustyötä sen eteen, että esihenkilöt voivat onnistua ihmisten johtajina. Työssä on lähdetty liikkeelle esihenkilöiden roolin ja sen merkityksen määrittelystä, minkä pohjalta esihenkilöt ovat saaneet sekä henkilökohtaista palautetta että kattavaa koulutusta oman onnistumisensa tueksi.

Planilla ihminen on johtamisen keskipisteessä ja jokaisella työntekijällä on säännöllisesti mahdollisuus keskustella oman esihenkilönsä kanssa niin pienistä kuin suuristakin teemoista. Hierarkia pysyy matalana, kun esihenkilöt ovat helposti lähestyttäviä ja keskusteluille annetaan aikaa arjen kiireestä huolimatta. Myös johdon ja työntekijöiden välinen yhteys on suoraa ja mutkatonta.

Yhdessä olemme vahvempia

Planilla ollaan erityisen ylpeitä vahvasti osallistavasta kulttuurista, jossa kaikki otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen. Strategian mukaisesti Planilla uskotaan, että yhdessä olemme vahvempia. ”Meillä on itsenäisesti ajattelevia, osaavia henkilöitä, joten miksi emme tarjoaisi heille mahdollisuutta olla mukana vaikuttamassa ja tekemässä päätöksiä”, toteaa Kirsi Tuovinen.

Kirjoittaja:

Mirka Palm
puh. +358 40 5718 002

Oliko artikkelimme hyödyllinen?

Tilaa meidän uutiskirje, niin saat uudet artikkelit jatkossa suoraan sähköpostiisi!