Integrata

Olisi suuri houkutus kirjoittaa 12-vuotiaan Integrata Oy:n hauskasta kulttuurista, siis siitä missä kolme perustajaosakasta julkisesti parjaavat (rakkaudella) toisiaan, siitä jossa vuositavoitteisiin pääsystä tehdään koko porukalla (n. 100 työntekijää) ulkomaanmatka tai siitä jos em. tavoitteisiin ei päästä, suunnataankin matka kahden perustajan synnyinkaupunkiin Poriin.

Mutta, se olisi liian helppo kulma Integratan esittelylle. Eikä se tekisi oikeutta yrityksen kokonaisvaltaiselle, miten sen nyt sanoisi: erinomaisuudelle.

”Me ollaan töissä yli 200 päivää vuodessa ja jos kolmena päivänä niistä vähän hassutellaan, niin ei se ole meidän tekemisemme koko kuva,” sanoo Integratan valkku Rami Setälä.

No mikä sitten on se kuva? Kaikki lähtee valkku-Setälän mukaan perustajakolmikon ihmiskuvasta. Integratan perustajat uskovat vankkumattomasti siihen, että ihmiset haluavat tehdä asiansa hyvin ja onnistua. Tuolle ajatukselle rakentuukin koko Integratan kulttuuri. Integratalaisilla on todella paljon valtaa omaan tekemiseensä, Setälän mukaan johto ei ole estänyt tai pilannut ihmisten mahdollisuutta tehdä asioita ja töitään hyvin.

”Meillä päätökset tehdään siellä missä ne pitää, eli mahdollisimman lähellä päätöksen kohdetta. Kokemuksemme on osoittanut, että näin tehdyt päätökset ovat lähtökohtaisesti aina parempia ja nopeampia kuin ne, joita tehtäisiin muutaman organisaatiotason päässä” Setälä jatkaa.

Integrata toimii ilman esimiehiä, tai no on yksi, yrityksen toimitusjohtaja Riku Heinonen. Muutoin työntekijöitä sparraavat osaavat kollegat ja Setälän kaltaiset valkut. Kun tekemistä ei rakenneta ”laatikkomaisten tehtävänkuvien” päälle, on onnistuttu luomaan kulttuuri, jossa ihmiset osallistuvat laajemmin organisaation kehittämiseen ja tekemiseen. Osallisuus mahdollistaa kokonaisvaltaisemman näkyvyyden yrityksen ja asiakkaiden toimintaan, ja siten vahvemman omistajuuden tekemiseen.

Autonomian ja jaetun johtajuuden lisäksi, integratalaisten arjessa painottuu itse työ, sen organisointi ja siten työn tekemisen mielekkyys. Integratalla jokaiselle ihmisille annetaan vastuuta omassa työssään ja ennen kaikkea kaikki tarvittavat työkalut onnistua työssään. Setälän mukaan Integratan asiakkaiksi valikoituvat sellaiset organisaatiot, joiden kanssa integratalaisten on hyvä tehdä töitä. Tekemisessä painottuvat asiantuntijuus, aktiivinen dialogi ja yhdessä tekeminen asiakkaan kanssa. Muualla kerrotaan, miten hienoa on, että konsultista tulee osa asiakkaan tiimiä. Integratalla koetaan onnistumista siitä, että asiakkaasta tulee osa Integratan tiimiä. Tällaisessa mallissa asiakas saa aidosti hyötyä Integratan ainutlaatuisesta työskentelytavasta ja se, jos mikä saa integratalaiset liekkeihin.

”Meidän tulevaisuutemme on ihmisissämme. Ihmisillämme on niin paljon valtaa, että ne päätökset, jotka tehdään arjessa, määrittävät yrityksemme suunnan. Mä uskon, että tällä porukalla, mikään ei estä meitä menestymästä”, kiteyttää Setälä.


The Siqnificant Company antoi Integratalle lokakuussa 2020 Future Workplaces –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmäryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.

Kirjoittaja:

Panu Luukka
panu@leidenschaft.fi
p. +358 40 530 0889