Vahva yrityskulttuuri_iLOQ

iLOQ on suomalainen kasvuyritys, joka on mullistanut markkinaa muuttamalla mekaanisen lukituksen digitaaliseksi pääsynhallinnaksi. iLOQ työllistää yli 200 osaajaa Suomessa, Euroopassa ja Kanadassa. Yritys on käyttänyt Siqni-kyselyä kahden vuoden ajan ja selvittänyt sillä työntekijöilleen merkityksellisiä asioita tukeakseen jatkuvaa liiketoiminnallista kasvuaan. 

Johdonmukainen kehitystyö on avain yrityskulttuurin kehittämiseen 

Syksyllä 2020 iLOQ sai toisena vuonna peräkkäin Future Workplaces -sertifioinnin loistavien Siqni-tulostensa johdosta. Vahva yrityskulttuuri ja jo toinen peräkkäinen sertifioituminen ei ole sattumaa, sillä iLOQ hyödyntää kyselyn tarjoamia tuloksia muodostaakseen henkilöstöhallinnon toimintasuunnitelman juuri sen perusteella mikä on henkilöstölle ja liiketoiminnalle kaikista tärkeintä. Henkilöstöjohtaja Minna Tuomikoski avaa toimintasuunnitelman muodostumista tarkemmin: 

Siqni-tulokset käydään ensin johtoryhmän kesken läpi ja niiden perusteella valitaan tärkeimmät group-tason kehittämiskohteet. Tulokset ja valitut kehityskohteet kerrotaan myös koko henkilöstölle. Lisäksi jokainen tiimi käy oman esihenkilönsä johdolla tiimikohtaiset tulokset läpi. Tiimi tekee yhdessä kehityssuunnitelman, joka sisältää 1-3 tiimin sisäistä kehitystoimea Siqni-tulosten perusteella. Tämän lisäksi jokainen tiimi saa lähettää johtoryhmälle kehitysehdotuksen perusteluineen. Nämä kehitysehdotukset ovat sellaisia, joita tiimi ei voi pelkästään omin voimin edistää.

Kulttuurin kehittäminen ja työntekijäkokemus on merkittävä osa iLOQ strategiaa ja siksi Siqnin tulokset linkitetäänkin strategiatyöhön. Strategiasta nostettuihin HR:n Ways to Win toimenpiteisiin lisätään nämä group-tason kehittämiskohteet sekä mahdolliset tiimien ehdottamat kehitysehdotukset. ’Ways to win’ toimenpiteet konkretisoidaan vielä HR:n toimintasuunnitelmassa ja niiden etenemistä seurataan kuukausittain johtoryhmässä. Myös tiimien omat kehittämissuunnitelmat katselmoidaan johtoryhmässä siitä näkökulmasta, että tarvitaanko niihin ylimmän johdon tukea. Näin varmistutaan siitä, että kehitystoimet kohdistuvat juuri oikeisiin ja henkilöstölle merkityksellisiin asioihin ja ne myös etenevät.” 

Erikoiset ajat vaativat erityisiä tekoja yrityskulttuurin eteen 

Korona-aika on asettanut omat haasteensa paitsi liiketoiminnan kasvattamiselle myös henkilöstön yhteishengelle sekä viestinnälle. Yhteiset kokoontumiset, tilaisuudet ja satunnainen porukassa tapahtuva hauskanpito on huomattavasti rajoitetumpaa. Osaksi tämän vuoksi, ja osaksi viimevuotisten Siqni-tulosten perusteella, iLOQ:lla on tänä vuonna panostettu erityisen paljon viestinnän kehittämiseen ja erilaisiin tapoihin tuoda ihmisiä yhteisten asioiden äärelle.  

Viestinnän uudet tavat 

Siqni-tulosten mukaan organisaation suunta on yksi tärkeimmistä asioista iLOQ:n henkilöstölle, joten sisäisen viestinnän kehittämiselle perustettiin oma työryhmä alkuvuodesta. Se on vienyt asioita johdonmukaisesti eteenpäin. Sisäiseen viestintään on otettu videotyökalu, jota käytetään mm. tiedottamisessa, työntekijöiden esittelyssä ja yhteisten infotilaisuuksien järjestämisessä. Keväällä toimitusjohtaja Heikki Hiltunen piti infotilaisuuden joka viikko koko henkilöstölle globaalisti, jossa käytiin yrityksen tilannetta läpi ja kerrottiin mahdollisista koronan aiheuttamista muutostoimista. Tärkeää oli myös se, että infot pidettiin, vaikka ei ollut mitään uutta kerrottavaa. Näin luotiin turvallisuuden tunnetta keskelle epävarmoja aikoja. Nyt infotilaisuuksia pidetään johtoryhmän kokoontumisten jälkeen ja niissä kerrotaan mm. johtoryhmässä käsitellyistä asioista ja missä mennään liiketoiminnan kannalta. Näissä infoissa nostetaan myös henkilöstöstä esiin tulleita onnistumistarinoita antamalla julkista kiitosta. 

Panostus yhteiseen tekemiseen 

Yhteishenki on iLOQ:n henkilöstön tärkeimpien asioiden joukossa aivan kärkipäässä. Poikkeuksellisina aikoina iLOQ:n henkilöstöä on pyritty tuomaan yhteen erilaisin tavoin hyvän yhteishengen kehittämiseksi ja ihmisten sitouttamiseksi iLOQ:n työyhteisöönHyvänä esimerkkinä toimii Ranskan tiimistä lähtenyt idea tehdä tsemppivideo muille maille. Videon pohjana toimi maan tunnettu oma kappale, jonka maan tiimi esittää erinäisten koreografien saattelemana ja samalla haastetaan seuraava maa tekemään vastaava video oman maan tunnetulla laululla. Videot kiersivät lopulta kaikki iLOQ:n maat ja antoivat paitsi rutkasti tsemppiä arkeen mutta myös erittäin hauskan kokemuksen tiimeille, kun he pääsivät yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan upeita videoita. Jokaisen videon tuli luonnollisesti olla edellistä upeampi! Useampi tiiminvetäjä totesikin videokierroksen jälkeen, että se oli yksi parhaista tiimiytymisharjoituksista, joita he ovat tehneet. Nyt, kun kaikki maat ovat tehneet videonsa, iLOQ suunnittelee vielä yhteistä onlinetapahtumaa, joka päätetään “iltaosuuteen” tehtyjen videoiden äärelle. Suunnitelmissa on Oscar-gaalan ja Euroviisujen yhdistelmä, jossa äänestetään ja palkitaan parhaista roolituksista, kuvauksista, asusteista ja muista kategorioista hauskalla tavalla, pilke silmäkulmassa. Täältä löydät myös iLOQ:n oman blogin ja videon aiheesta! 

Monet tiimit ovat myös ottaneet tavakseen aloittaa jokaisen työaamun tai työviikon yhteisellä etähetkellä, jossa saatetaan juoda aamukahvit yhdessä. Näin startataan aamu yhdessä ja päivitetään tiimin muita jäseniä sekä työasioista että muista kuulumisista. Nämä pienet teot ovat erittäin merkityksellisiä, kun rakennetaan yhteishenkeä ja vahva yrityskulttuuri. 

Tämän vuotisen Siqni-kyselyn pohjalta juonnetaan taas vuodelle 2021 uusi toimintasuunnitelma, jolla varmistetaan keskittyminen kaikista merkityksellisimpiin asioihin. Näin iLOQ:n työntekijöille luodaan ympäristöä, jossa onnistumisen mahdollisuudet ovat korkealla ja samalla liiketoiminta jatkaa kasvuaan. Vahva yrityskulttuuri kantaa poikkeusaikojenkin yli! 


The Siqnificant Company antoi iLOQ:ille lokakuussa 2020 Future Workplaces –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmäryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.

Kirjoittaja:

Mikko Koskinen
mikko@leidenschaft.fi
p. +358 41 437 4003