Zervantin

 

Zervant on perustettu helpottamaan yrittäjien arkea ja tekemään yrittäjyydestä helpompaa yksinkertaisen laskutuksen kautta. Zervant on vuonna 2010 perustettu ohjelmistoalan yritys, joka työllistää tällä hetkellä noin 40 osaajaa. Kansainvälisyys on tärkeä osa Zervantin DNA:ta, sillä heidän kohdemarkkinansa ovat yhdeksän eri maata Keski- ja Pohjois-Euroopassa, ja suuri osa heidän työntekijöistään on myös kansainvälisiä. 

 

Zervantin kyltymätön tarve ymmärtää työntekijöitä   

Zervant sai ensimmäisen Future Workplaces tunnustuksensa syksyllä 2020 tavoitteellisen yrityskulttuurin rakentamisen ansiosta. Ensimmäisen Siqni-henkilöstökyselynsä Zervant teki vuonna 2016 ja he ovat siitä asti pyrkineet keskittymään juuri henkilöstölle merkityksellisimpien asioiden kehittämiseen. Zervant on kansainvälisenä kasvuyrityksenä käynyt läpi erilaisia kasvukipuja liiketoiminnan kehittyessä ja henkilöstömäärän tuplaantuessa. Ymmärrys yrityskulttuurin merkityksestä yrityksen menestyksen tärkeänä palasena on kuitenkin kasvanut matkan varrella ja henkilöstön liekki on kasvanut sen mukana!  

”Olemme erityisen ylpeitä siitä, että olemme pystyneet kehittämään kulttuuriamme joka vuosi eteenpäin olemalla aidosti kiinnostuneita siitä, mikä on juuri meidän henkilöstölle kaikista tärkeintä. Siqni on ollut tähän aivan korvaamaton työkalu”, kertoo ZervantinHR:stä vastaava Pauliina Kivimäki

 

Panostus selkeisiin tavoitteisiin ja itsenäiseen työhön on ollut tärkeää  

Zervantin erityisen hyvällä tasolla oleva työntekijäkokemus pohjautuu paitsi haluun kuunnella henkilöstöä myös selkeään tavoiteasetantaan. Heillä on otettu käyttöön OKR (objectives and key results) tavoitemalli, joka on tuonut selkeyttä ja läpinäkyvyyttä yrityksen toimintaan sisäisesti. Näin oma rooli yrityksen tarinassa on selkeämpi ja samalla on mahdollista ymmärtää kollegoiden ja muiden tiimien tavoitteita. Toinen merkittävä tekijä hyvään työntekijäkokemukseen on ollut tekemisen vapaus. Zervantin Siqni-tulosten mukaan työntekijät ovat erittäin tyytyväisiä työnteon vapauteen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa työtehtävien suhteen. 

”I have the chance to decide what and how we do things related to my own responsibility area, which gives endless possibilities to develop my own role”, kuvailee eräs Zervantin työntekijä.

 

Yrityskulttuuri ei ole koskaan valmis 

Kehitystyö jatkuu seuraavina vuosinakin, jotta työntekijöiden innostus ja kehittyminen säilyy erinomaisella tasolla. Seuraavana kehityskohteena Zervantilla on ison kuvan kirkastaminen, jotta jokaisella tekijällä on mahdollisimman kirkkaana mielessä mihin Zervant on seuraavina vuosina matkalla. Tämän lisäksi jokaisessa tiimissä käydään keskustelut oman tiimin Siqni-tuloksista ja pohditaan, kuinka tiimin omaa arkea voitaisiin kehittää.   

On tärkeää, että löydetään yritystason kehityskohteet mutta mennään myös tiimi ja yksilötasolle asti, jotta Siqni-kyselystä saadaan täysi hyöty irti , toteaa Zervantin Pauliina.

 


The Siqnificant Company antoi Zervantille syyskuussa 2020 Future Workplaces –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmäryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.

Kirjoittaja:

Mikko Koskinen
mikko@leidenschaft.fi
p. +358 41 437 4003