iLOQ on suomalainen kasvuyritys, joka muuttaa mekaanisen lukituksen digitaaliseksi pääsyoikeuksien hallinnaksi. He tekevät mekaanisille lukoille saman mitä digikamerat tekivät valokuvaukselle. Yritys on perustettu vuonna 2003 ja kova kasvuvauhti on alkanut 2010-luvulla, nyt iLOQ työllistää jo 150 omaa ja yli 20 vuokratyöntekijää. Huikean kasvutarinan myötä iLOQille on myös muodostunut uniikki yrityskulttuuri.

Syksyllä 2019 iLOQ teki ensimmäisen kerran Siqni-henkilöstökyselyn hakeakseen entistä parempaa työntekijäymmärrystä yrityskulttuurinsa ja henkilöstönsä hyvinvoinnin kehittämiseksi kovan kasvun keskellä. Kyselyn tulokset olivat jo ensimmäisellä kerralla loistavalla tasolla ja iLOQ ansaitsi Future Workplaces 2020 -tunnustuksen.

Perehdytys lyö alkutahdin yhteishengelle, visio tuo intohimon työhön

iLOQ:n Siqni-tuloksissa erityisen silmiinpistävää oli yrityksen vision ja tavoitteen sekä itse tuotteen tärkeys koko henkilöstölle. Nämä tekijät toteutuivat heillä myös erityisen hyvin, mikä kielii todella vahvasta sitoutumisesta yrityksen tarinaan! Nämä ovat samalla tekijöitä, joita johto haluaa kirkastaa entisestään.

”Jokaisen työntekijän työpanoksen linkittäminen strategiaan ja visioon on meille todella tärkeää ja tähän panostetaan jatkossa erityisesti perehdytysprosessissa”, kertoo henkilöstöjohtaja Minna Tuomikoski.

” Vapaus toteuttaa itseään, tuoda esiin omia näkemyksiä asioista ja olla vaikuttamassa tulevaisuuden tarjontaan ajavat minua eteenpäin ja pitävät mielenkiinnon yllä”, kertoo eräs työntekijä.

Toinen erittäin tärkeä ja hyvin toteutuva tekijä iLOQ:n henkilöstölle on yhteishenki ja mahdollisuus olla oma itsensä työpaikalla. Kovassa kasvussa yhteishengen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Jotta voidaan kasvaa, on uudet tekijät otettava avosylein vastaan ja integroitava osaksi yrityksen kulttuuria ja samalla näytettävä mistä yhteishenki muodostuu. Henkilöstöjohtaja Minna kertookin olevansa erityisen ylpeä yrityksen tavasta ottaa uudet työntekijät vastaan. Kulttuuriin ja iLOQ:n tekemiseen perehdytetään kolmen päivän mittaisella perehdytyksellä pääkonttorilla, jonka aikana tutustutaan yrityksen eri toimintoihin ja koko johtoon. Tämän lisäksi käytetään vielä e-learning alustaa, jonka avulla perehdyttäminen ja työntekijän sitouttaminen päästään aloittamaan jo ennen työsuhteen alkua. Ratkaisu tukee perehdyttämistä koko perehdytyksen ajan ja esimies sekä HR panostavat uusien tiimiläisten aloitukseen henkilökohtaisilla aloituslahjoilla ja tervetuliaisilla. Vahvalla yhteishengellä pyritään myös estämään kasvun myötä helposti tapahtuvaa siiloutumista ja pidetään hierarkiaa mahdollisimman matalana.

Yhdessä kohti tulevaisuutta

Vaikka iLOQ:n Siqni-tulokset olivatkin erinomaisella tasolla, kehitettävää löytyy aina. Minna kertookin, että seuraavan vuoden aikana tullaan panostamaan vahvasti useampaan osa-alueeseen. Esimiesten koulutusta jatketaan vahvasti arvopohjaisena ja siihen tuodaan entistä vahvemmin strategian ja vision jalkautukseen liittyviä asioita. Työntekijöiden kehityspolkuja liitetään jatkossa entistä enemmän firman sisäisiin kehitysprojekteihin ja samalla ne tarinoitetaan osaksi iLOQ:n visiota ja tarinaa. Lisäksi toiminnan ja päätöksen teon läpinäkyvyyttä aiotaan parantaa ja siihen mietitään uusia keinoja omalla kehitystiimillä.

Vahva kasvu on saanut aikaan positiivisen noidankehän ja Minna toteaakin: ”Jokainen työntekijämme haluaa iLOQ:n menestyvän!” Tälle pohjalle on äärimmäisen hyvä alkaa rakentamaan tulevaisuuden kasvua ja yrityskulttuuria!


The Siqnificant Company antoi Iloq Oy:lle lokakuussa 2019 Future Workplaces 2020 –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.

Kirjoittaja:

Mikko Koskinen
puh. +35841 4374 003