Cloud2

Cloud2 sai alkunsa vuonna 2017, kun neljä kovaa pilviosaajaa päätti perustaa hieman erilaisen pilvitalon; markkinoiden positiivisen kapinallisen, joka lupaa pilveistää asiakkaitaan suurella sydämellä.

Cloud2 sai alkunsa vuonna 2017, kun neljä kovaa pilviosaajaa päätti perustaa hieman erilaisen pilvitalon; markkinoiden positiivisen kapinallisen, joka lupaa pilveistää asiakkaitaan suurella sydämellä. Sittemmin kasvu on ollut huimaa ja Cloud2 työllistää jo lähes 40 huippuosaajaa. Kovan kasvun keskellä Cloud2 pysähtyi tänä vuonna oman yrityskulttuurinsa äärelle ja otti selvää, että miltä se oikeastaan näyttää ja miten se on muodostunut.

Leidenschaft Oy:n yrityskulttuurimuotoilijat Mikko Koskinen ja Heli Rautjärvi tekivät Cloud2:lle yrityskulttuuritutkimuksen, kulttuuri due diligencen. Osana tutkimusta tehtiin Siqni-kysely koko henkilöstölle, jotta Cloud2:n johto ymmärtäisi paremmin mitkä asiat ovat juuri nyt henkilöstölle ne kaikista tärkeimmät.

Sydämellinen yrityskulttuuri

Cloud2:n yrityskulttuurin selkeä vahvuus on poikkeuksellinen sydämellisyys, joka näkyy aitona välittämisenä ja keskinäisenä huolenpitona sekä erittäin yksilöllisenä johtamisena. Esimerkiksi viime keväänä, toimitusjohtaja Henri, HR Manager Isabella ja CTO Mikko kiersivät henkilökohtaisesti kaikkien työntekijöidensä kotiovilla, viemässä heille Korona Survival Kit -etätyöpaketteja sekä tsemppiä korona-aikaan.

”Erittäin tärkeä ja meillä hyvin toteutunut asia on se, että jokainen voi olla oma itsensä. Mahdollistaa hyvän joukkuepelin ja kaikille turvallisen työpaikan”, kuvailee työpaikkaansa eräs Cloud2:n työntekijä.

Yhteisön kova osaaminen

Cloud2:n työntekijät arvostavat korkealle ammattitaitoisia kollegoitaan ja yhteisössään olevaa todella kovaa pilviosaamista. Tässä joukossa työskentely on paitsi ylpeyden aihe, myös mahdollisuus oppimiseen alan huipuilta:

”Meillä voi luottaa siihen, että jokainen on alansa äärimmäisen kova asiantuntija. Ei tarvitse miettiä hetkeäkään, että voiko joku asiantuntija osallistua johonkin projektiin. Voi myös luottaa siihen, että sovitut asiat tulevat tehtyä”, kertoo eräs Cloud2:n työntekijä.

Kun kova osaaminen, vauhti ja tekemisen meininki yhdistetään sydämelliseen ja lämpimään suhtautumiseen työntekijöihin, saadaan tuloksena työpaikka, joka on kaikkea muuta kuin pörröistä yhdessä olemista ja kiva-kivaa. Työt ovat monelta osin vaativia – kovan kasvun keskellä jokaisen työntekijän odotetaan tuovan uutta myös työyhteisöön. Tätä kehittymisen draivia sekä eteenpäin menemistä, cloud2-laiset arvostavat. Koko henkilöstö myös aktiivisesti kehittää tekemistään yhdessä – on sitten kyse sisäisestä kehitystyöstä tai asiakastyöstä. Porukat kutsutaan koolle, haasteet ratkotaan yhdessä ja luodaan uusia tapoja toimia.

Suunnitelmallisuutta yrityskulttuurin johtamiseen

Helposti saatetaan ajatella, että nuorissa yrityksissä ei kulttuurin systemaattiseen johtamiseen vielä panosteta, tai tarvitse panostaa. Jos Cloud2:n yrityskulttuurista otettaisi pelkkä pintaraapaisu, voitaisiin heidän yrityskulttuurin syntyäkin tulkita tuuripelin ja sattumien kautta. Syvällisempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että näin ei ole.

Johdon arvomaailma ja hyvä ihmiskäsitys on läpitunkevaa Cloud2:n tavoissa johtaa työyhteisöä. Silti, aina voidaan parantaa: yrityksessä tiedostetaan, että toiminnan alkutaipaleella luodun kulttuurin ylläpitäminen kovassa kasvussa, edellyttää systemaattisempaa ja tietoisempaa työtä kulttuurin johtamiseksi. Kasvu edellyttää systemaattisemmin ja systeemiälykkäämmin miettittyjä toimintatapoja. Toimitusjohtaja Henri Grönlund totesikin Siqniä toteutettaessa:

”Nyt on aika siirtyä tuurikulttuurista systemaattisesti johdettuun yrityskulttuuriin. Meidän pitää ymmärtää kulttuurimme nykytila paremmin, jotta voimme jatkossa kasvaa terveellä pohjalla.”

Selkeyttä yhteisestä visiosta ja arvoista

Siqnin, ja Leidenschaftin kanssa yhteistyönä tehdyn, yrityskulttuuritutkimuksen kautta saadun työntekijäymmärryksen pohjalta Cloud2:lle sanoitettiin toimintaa ohjaavat arvot, jotka luovat perustan kulttuurille. Vuoden 2020 loppupuolella, on suunnitelmissa panostaa yrityksen suunnan kirkastukseen sekä johtamistyöhön ja sen kehittämiseen. Näin luodaan pohjaa tulevaisuuden kasvulle, houkutellaan taloon tuleva talentti ja pidetään nykyisestä kiinni.

Kulttuurin syvempi tarkastelu havahdutti siihen, että sisäisten toimintatapojen kehittämiseen on jatkossa panostettava entistä enemmän, jotta ollaan valmiita kasvavaan haluttuun työntekijä- ja asiakasmäärään.

”Siqnin ja kulttuuritutkimuksen avulla pystymme entistä paremmin luomaan kulttuuria, joka lunastaa kovatasoisen talenttimme toiveet, ja samalla viemään meitä liiketoiminnallisesti eteenpäin”, toteaa Cloud2:n HR Manager Isabella Pikkarainen.


The Siqnificant Company antoi Cloud2:lle toukokuussa 2020 Future Workplaces –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmäryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.

Kirjoittaja:

Mikko Koskinen
mikko@leidenschaft.fi
p. +358 41 437 4003