Bo LKV

Bo LKV on luonut kuudessa vuodessa kasvutarinan, joka hakee vertaistaan. Tänä vuonna yli 30 Meur vaihtava kiinteistönvälitysalan kiinnostavin toimija on läsnä 10 kaupungissa, yli 250 ammattilaisen vahvuudella. Bo välittää koteja raikkaalla tavalla modernein työkaluin. Yrityksen erottuva toimintatapa näkyy muun muassa korkeatasoisessa stailauksessa, erottuvissa kuvissa ja aidosti monikanavaisessa markkinoinnissa.

Yritys on uudistanut koko toimialaa. Toimitusjohtaja Tuomo Räsänen on ylpeä siitä, että bolaiset rakentavat yhdessä tarinaa, joka jättää jäljen.

”Meillä on positiivinen voittajakulttuuri. Olemme uskaltaneet unelmoida isosti ja asettaa yhdessä kovia tavoitteita. Onnistumisen hetkinä Bossa näkyy vahva yhteisöllisyys ja kyky iloita niin omasta kuin kollegoidenkin menestyksestä.”

Vahva ja raikas brändi on bolaisten ylpeydenaihe. Se on aarre, jota halutaan vaalia. Siqni-tuloksien valossa brändin merkitys työntekijöille on Bolla vahvempi kuin missään muualla. Saatavilla on hyvät työkalut ja verrattain isot resurssit sisällöntuotantoon ja markkinointiin. Välittäjien lisäksi yhtiössä onkin tärkeänä voimavarana iso joukko luovan alan ammattilaisia: stailaajia, sisustussuunnittelijoita ja markkinoijia.

Räsänen korostaa yhdessä tekemisen kokemusta. Päätöksiä ei juntata läpi ilman henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi hiljattain julkaistua Bo App -mobiilisovellusta tai tulevaa saittiuudistusta valmisteltaessa oli selvää, että kehityksessä tullaan vahvasti kuulemaan myös työntekijöiden näkemyksiä ja ehdotuksia.

Vapautta ja vaikutusmahdollisuuksia

Bo LKV:n brändissä ei ole kyse vain ulkoisesta imagosta, vaan ennen kaikkea ihmisistä. Manageerauksen ja mittaamisen sijaan tarjotaan vertaistukea, kannustusta ja valmennustakin.

”Alan kokeneet tekijät haluavat käyttää päätään ja vapauden toimia omalla tavallaan. Tarjoamme vapautta ja vastuusta yhdessä sovitussa kehikossa. Kun rajatkin tiedetään, se luo itseluottamusta ja turvaa tekemiselle.”

Sisäiset WhatsApp-kanavat sykkivät taukoamatta ja vahvaa yhteishenkeä ruokitaan yhteisillä tapahtumilla. Esimerkiksi vuosittain järjestettävästä Bo Awards -gaalasta ja Bo-matkasta kerrotaan tuleville työntekijöille jo ennen kuin työsopimusta on vielä edes solmittu. Nykyiset työntekijät toimivat aktiivisina brändilähettiläinä ja suosittelijoina.

Yrityskulttuuri on Tuomo Räsäsen mukaan vuoropuhelua, johon on suhtauduttava nöyryydellä. Hän suosittelee erityisesti kasvuyrityksiä panostamaan rekrytointi- ja perehdytysprosessiin. Bolla uudet työntekijät tulevat Helsinkiin perehdytykseen kolmeksi päiväksi tapaamaan johtoa ja kuulemaan mistä toiminnassa on aidosti kyse. Työ jatkuu lähityöyhteisössä, jossa tarvittaessa myös nimetään oma kummi tai mentori ohjaamaan työn alkutaipaleella.

”Yrityskulttuuri voidaan myös pilata, jos ei mietitä etukäteen työntekijäprofiilia tai viestitä uusille tekijöille työyhteisön odotuksista, pelisäännöistä ja ajatuksista.”

____

The Siqnificant Company antoi Bo LKV:lle maaliskuussa 2021 Future Workplaces –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä työntekijäkokemuksen tason selvittämiseen, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.