TBWA\Helsingillä

TBWA\Helsinki tekee asiakkaistaan ja brändeistä kuuluisia markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Yhtiössä ajatellaan isosti, isommin kuin perinteisissä mainostoimistoissa. TBWA\Helsingillä kehitetään ideoita, jotka luovat puheenaiheita ja ilmiöitä, mutta samalla myös uutta liiketoimintaa asiakkaille. Suomen kansainvälisesti palkituimman toimiston 160 markkinoinnin ammattilaista syttyy eniten projekteista, joilla on laajempi yhteiskunnallinen merkitys.

Tebarilaiset ovat moninainen joukko toistensa seurassa vapaa-ajallakin viihtyviä, kuplivia ja aikaansaavia yksilöitä. Kulttuurille ominaista on avoimuus ja vahva, kannustava yhteishenki. Noora Murremäki, Vice President, Operations & Culture, kertoo, että yhdessä tekemisen kulttuuria pyritään vaalimaan myös mahdollistavilla rakenteilla.

”Joka toinen perjantai kokoonnumme ratkomaan tietyn asiakkaan ongelmia tai haasteita yhteisesti pienryhmissä. Tämä on tuonut yhteen ihmisiä tiimirajojen ulkopuolelta. Näin myös työntekijät, jotka eivät varsinaisesti tee suunnittelutyötä, pääsevät osallistumaan luovaan prosessiin.”

Murremäki huomauttaa, että kaikki alalle hakeutuneet ovat omalla tavallaan luovia. TBWA\Helsingillä ketään ei pakoteta muottiin, vaan erilaisuus koetaan voimavaraksi. Myös luovilla johtajilla on iso rooli kulttuurin vaalimisessa – asioista ääneen puhumalla ja omalla olemisella näytetään tapa toimia. Ideoita jaetaan avoimesti koko yrityksen sisällä ja ne puristuvat timanteiksi tiimityönä. Asiakkaille puhutaan aina ”meistä” yksilöiden sijaan, sekin on tietoinen valinta yhteishengen vahvistamiseksi.

Intohimotyössä panostettava jaksamiseen

Noora Murremäki kertoo, että viime vuosi poikkeusaikoineen oli henkisesti haastava, mutta tuloksellisesti menestyksekäs. Työ vie nopeasti mennessään, kun siihen suhtautuu intohimoisesti. Siksi Murremäki on kantanut huolta ihmisten jaksamisesta.

”Otimme käyttöön Auntien ja meillä on ollut Hintsa Performancen luentoja. Olemme sanoittaneet ja muistuttaneet lyhyemmistä palavereista ja siitä, että ilta- ja viikonlopputöitä ei suosita. Ilmoitukset toivotaan pidettävän poissa päältä vapaa-ajalla. Muutamia ylimääräisiä lomapäiviäkin on annettu.”

Korona-ajasta huolimatta Siqni-tulokset noudattivat pitkälti vuoden takaisia tuloksia. Vahvaa yhteishenkeä ja ammattitaitoisia kollegoita arvostetaan korkealle. TBWA\Helsingin vahva kulttuuri on kantanut, vaikka töitä on tehty pitkälti etänä. Myös yhteisistä perjantaisessioista on pidetty kiinni etäpalaverein.

Murremäki kertoo, että osa tekijöistä on tullut toimistolle myös korona-aikana. Yrityksessä tehdään mielellään töitä ihmisten keskellä. Vaikka toimistolla riittää neliöitä ja kerroksia, ihmiset pakkautuvat usein samaan tilaan, jolloin ajatusten vaihto on nopeaa ja yhdessä tekeminen helppoa. Luovalla alalla ideoiden ja ajatusten on saatava virrata, TBWA\Helsingillä niille osataan myös antaa tilaa.

”Käytäväkeskusteluissa on syntynyt suuriakin ideoita. Kaiken ei tarvitse olla loppuun asti systemaattista ja strukturoitua. Luovuus tarvitsee liikkumavaraa.”


The Siqnificant Company antoi TBWA\Helsingille huhtikuussa 2021 Future Workplaces –sertifikaatin jo kolmantena peräkkäisenä vuotena. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä työntekijäkokemuksen tason selvittämiseen käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.