Otaverkolla

Otaverkko tekee yritysten IT:stä hallittavaa ymmärrettävää ja turvallista. Palveluita toimitetaan Espoosta käsin pääosin Uudellemaalle 24 intohimoisen IT-osaajan voimin – tietotekniikka on monelle työntekijälle sekä työ että harrastus.

Varatoimitusjohtaja Lenni Laukkasen mukaan yhtiössä on tapana kokoontua syömään yhdessä. Kuukausipalaverit käydään pekoniaamiaisen äärellä, kesällä grillataan porukalla, talvisin on pizzaperjantait ja arkilounaatkin nautitaan tiimin kesken. Yhteiset kohtaamiset ja avoin ilmapiiri kuvaavat hyvin yhtiön kulttuuria.

Yrityskulttuurin kehittämisessä painotetaan vahvasti keskijohdon roolia ihmisten kohtaajina ja kuuntelijoina.

”Yritämme saada keskijohdon tekemään sen, mikä keskijohdon tehtävä on: kuulemaan ja näkemään ihmiset työpaikalla. Osaajien kanssa on käytävä keskustelua ja oltava aidosti kiinnostuneita heidän asioistaan. Ei riitä, että työhuoneen ovi pidetään auki ja sinne saa halutessaan tulla juttelemaan.”

Mutta miten saadaan esimiehet kuulemaan pelkän kuuntelun sijaan? Laukkasen mukaan antamalla esimiehille aikaa aktiiviselle kuulemiselle, rekrytoimalla oikein ja puhumalla aiheesta aina kun mahdollista. Kun ylläpidetään narratiivia yhteisöstä, jossa asioista voi puhua, se muuttuu lopulta todeksi.

Kun unelmat ovat avoimesti tiedossa, kuuleminen helpottuu

Otaverkolla jokainen saa olla avoimesti juuri sellainen kuin on. Kehityskeskustelut pidetään kaksi kertaa vuodessa. Niissä käydään läpi muutaman vuoden päähän ulottuvaa koulutussuunnitelmaa. Kaikille pyritään rakentamaan ja sanoittamaan henkilökohtainen työelämäpolku – myös niissä tapauksissa, joissa polku johtaa yhtiön ulkopuolelle. Otaverkolla autetaan sellaistenkin unelmien toteutumisessa.

”Koulutussuunnitelma on hyvä pohja keskustelulle, jossa pyritään sanoittamaan työelämämissio: mikä on syy herätä töihin joka aamu ja missä haluaa olla muutaman vuoden päästä? Kun nämä ovat tiedossa, työntekijän kuuleminen helpottuu. Ihmiset toimivat aina omista lähtökohdistaan käsin.”

Kun yhtiön työntekijöiltä kysytään mikä organisaatiossa on hyvin ja mikä huonosti, vastaukset ovat linjassa johdon tilannekuvan kanssa. Se kertoo ainakin siitä, että avoimuudessa on onnistuttu. Laukkanen kertoo Siqni-tulosten olleen kokonaisuudessaan hävyttömän hyvät ja olevansa äärettömän ylpeä jokaisesta työntekijästä.

Työntekijäymmärryksessä tärkeimpänä vinkkinä Lenni Laukkanen nostaa itsetuntemuksen. Jos on sinut itsensä kanssa, kykenee avoimeen ja kunnioittavaan keskusteluun. Se johtaa myös kuulemiseen.


The Siqnificant Company antoi Otaverkolle maaliskuussa 2021 Future Workplaces –sertifikaatin jo kolmatta kertaa. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä työntekijäkokemuksen tason selvittämiseen, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.