Wunderilla

Wunderlaisia kesäpiknikillä Helsingissä

Digitaalisuus kuuluu kaikille. Wunderin yli 100 osaajaa haluaa vaikuttaa ihmisten päivittäiseen tapaan käyttää digitaalisia palveluita. Yhtiössä panostetaan ennen kaikkea avoimuuteen ja yhdessä kehittymiseen.

Wunderilla ihmiset saavat olla juuri sellaisia kuin he ovat. Yhteisinä nimittäjinä ovat into uuden oppimiseen, halu jakaa osaamista sekä toisista välittäminen. Kollegat tukevat toisiaan arjen työssä myös killoissa, joita yhtiössä on seitsemän. Kiltojen tavoitteena on jalkauttaa tietoa ja taitoa sekä kehittää niin yksilöitä kuin yhtiötäkin innovoinnin keinoin. Toisten auttaminen on Wunderilla arvo, jota mitataan ja josta myös palkitaan.

Tiimityön kehittämiseksi yhtiössä on jo usean vuoden ajan panostettu psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen.

Talent Growth Lead, Anna Granvik kertoo, että psykologisen turvallisuuden hanke aloitettiin Wunderilla reilu kaksi vuotta sitten järjestämällä killoille ja eri tiimeille työpajoja aiheesta.

”Meillä oli halu ja tarve jakaa tietoa psykologisesta turvallisuudesta, jotta ymmärtäisimme paremmin mistä turvallisuuden tunne syntyy ja mitkä asiat vaikuttavat se kehittymiseen. Avoin keskustelu ennaltaehkäisee väärinymmärryksiä ja vahvistaa hyvää fiilistä työyhteisössä.”

Avoimuus vahvistaa myös asiakassuhteita

Hankkeen omistaa nykyisin projektipäälliköiden kilta, joka järjestää joka toinen viikko tapaamisia siitä, miten psykologinen turvallisuus toteutuu eri tiimeissä ja miten sitä voitaisiin vahvistaa. Kun aiheesta on alettu puhua ääneen, siitä on tullut yhteinen nimittäjä monessa muussakin asiassa. Projektien kickoffeissa käydään keskustelua mahdollisista epävarmuuksista koko projektitiimin kanssa, jolloin roolit ja odotukset selkiytyvät. Myös asiakas osallistuu kickoffiin ja keskusteluun psykologisen turvallisuuden merkityksestä. Granvik kertoo avoimuuden ja rehellisyyden tiivistäneen asiakassuhteita. Tietoa aiheesta halutaan jakaa myös yli yritysrajojen muun muassa ilmaisen webinaaritallenteen ja artikkelien muodossa.

Psykologiseen turvallisuuteen panostaminen näkyy palautekyselyissä, Slackissä ja arkisissa keskusteluissa. Myös Wunderin Siqni-tuloksissa korostuu työntekijöiden tunne mahdollisuudesta olla aidosti oma itsensä. Granvik iloitsee siitä, että yhtiössä viihdytään pitkään ja moni lähtijöistäkin päätyy palaamaan takaisin.

”Lähteneiden työntekijöiden palaaminen on meille iso ylpeydenaihe. Juhlimme ja keksimme hauskoja kujeita näiden palaavien työntekijöiden ympärille.”

Sisäiset koulutushankkeet yhdessä toimimisen tukena

Yhdessä toimimista tuetaan Wunderilla myös sisäisten koulutushankkeiden kautta. Lähes puolet henkilöstöstä on jo käynyt palautekoulutuskokonaisuuden, jossa opitaan ymmärtämään palautteen merkitystä sekä antamaan ja vastaanottamaan kehittävää palautetta. Toinen koulutushanke on johtamisen 16 viikkoinen kokonaisuus, jonka ovat suorittaneet jo kiltavetäjät, esihenkilöt, yrityksen johto ja muutama muu aiheesta kiinnostunut osaaja.

Anna Granvik korostaa ihmiskeskeisyyttä kaikessa kehityksessä.

”Johtajana on laitettava itsensä likoon ja uskallettava olla haavoittuvainen. Hyvässä johtajuudessa korostuu viestinnän selkeyden merkitys. On varmistettava, että toinen aidosti ymmärtää sen, mitä sanot.”


The Siqnificant Company antoi Wunder Oy:lle toukokuussa 2021 Future Workplaces –sertifikaatin jo kolmantena peräkkäisenä vuotena. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä työntekijäkokemuksen tason selvittämiseen, käytetäänSiqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.