Sulavan

Koulutus- ja konsultointiyritys Sulava on houkutellut leipiinsä yli 100 maan johtavaa asiantuntijaa ja konsulttia. Microsoft-teknologiaa hyödyntäen sulavalaiset auttavat suomalaisia suuryrityksiä mukautumaan tietotyön muutokseen.

Syväosaaminen on Sulavan kilpailuetu. Henkilöstöjohtaja Juha Heikkosen mukaan matalassa ja itseohjautuvassa organisaatiossa opitaan ja kehitytään ammattitaitoisten kollegoiden sparraamana ja personal coaching -johtamismallia hyödyntäen. Työntekijät saavat valita organisaation sisältä itselleen sopivimman henkilökohtaisen coachin, joka kuuntelee ja on samalla puolella pöytää. Ihmisten välinen kemia on tärkeää, coachia voi myös vaihtaa, jos homma ei syystä tai toisesta toimi. Kipeistäkin asioista uskalletaan puhua ja apua pyydetään matalalla kynnyksellä.

”Sinulla on valta, käytä sitä viisaasti – näin kuuluu yksi arvoistamme, joka toimii ohjenuorana arjessa. Epäonnistumista ei tarvitse pelätä, se luo psykologista turvallisuutta. Luottamuksen ilmapiiri luo itseohjautuvuutta.”

Käräytetään kaverit onnistumisista

Koronavuosi on tuonut Sulavalle uutta liiketoimintaa, mutta samalla laskutettava työ on polarisoitunut. Johtamisen näkökulmasta tilanne on äärimmäisen haastava ja Heikkonen kantaa huolta tekijöiden jaksamisesta. Etätyöjärjestelyt, spontaanien kohtaamisten puuttuminen ja töiden painottuminen osalle tekijöistä näkyy osaksi huolestuneisuutena ja epävarmuutena myös Siqni-henkilöstökyselyn vastauksissa. Silti Sulavan marraskuiset Siqni-tulokset olivat kokonaisuudessaan hyvät, Liekki-indeksi oli 82. Siitä Juha Heikkonen on erityisen helpottunut ja iloinen.

”Olen iloinen ja ylpeä kulttuuristamme, jonka kantava voima on toisten auttaminen. Meillä innostutaan asioista ja nautitaan uuden oppimisesta. Avoimessa ilmapiirissä apua uskalletaan pyytää matalalla kynnyksellä ja vaikeistakin asioista puhutaan ääneen.”

Etätyöaikanakaan kaverin kehuminen ei ole hiipunut. Heikkonen puhuu puuttumisen kulttuurista; kun joku on onnistunut omassa työssään, sulavalaiset antavat siitä tunnustusta Teams-viestein ja onnistumisia juhlitaan yhdessä. Case-esimerkkejä tuodaan aktiivisesti esiin ja siihen kannustetaan.

Epäkohtiin uskallettava tarttua

Myös poikkeamiin on Heikkosen mukaan tärkeää puuttua. Usein ne purkautuvat jo kysymällä, miten henkilö voi. Yhteisen onnistumisen edellytyksiä vaalitaan, yhteisöllisyys on aina ollut tärkeä osa Sulavaa.

Etäajan haasteita on pyritty taklaamaan tuomalla johtoa lähemmäs arkea ja parantamalla viestintää. Sisäiseen viestintään nimettiin vastuuhenkilö ja sisäistä intraa parannettiin. Johtoryhmän muistiot ovat nyt avoimesti kaikkien nähtävillä ja toimitusjohtaja käy viikoittain läpi akuuteimmat asiat yhdessä henkilöstön kanssa. Vapaamuotoisempiakin etäkohtaamisia ja aktiviteetteja järjestetään monipuolisesti, etäbingosta ja -kokkailusta etäjoogaan ja -pakohuoneisiin. Sulava-collegepaidatkin tilattiin.

”Paljon on vielä tehtävää, mutta paljon on jo tehty sulavalaisuuden vahvistamiseksi myös etäaikana. Henkilöstöä on kuultu ja ymmärretty, osoitettu, että vastaamisella on vaikutus. Aitoja kohtaamisia ei korvaa mikään, mutta näillä toimilla haluamme paikata tilannetta.”

___

The Siqnificant Company antoi Sulavalle marraskuussa 2020 Future Workplaces –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä työntekijäkokemuksen tason selvittämiseen, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.