Plan

Plan International on riippumaton lastenoikeusjärjestö, joka toimii 75 maassa. Sen tavoitteena on edistää lasten oikeuksien ja tasa-arvon toteutumista kaikkialla maailmassa. Suomessa jo vuodesta 1998 toiminut järjestö parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää.

Työntekijöitä on yli 100, ja erilaisia työnimikkeitäkin on noin 60. Asiantuntijaorganisaatiossa työnkuvia on useita, ilmastoasiantuntijasta yritysvarainhankintaan ja viestintään. HR-päällikkö Kirsi Tuovisen mukaan palo tehdä merkityksellistä työtä näkyy ja tuntuu vahvasti.

Työn merkityksellisyys nousi esiin myös Siqni-tuloksissa. Tuovisen mukaan se on vetovoimatekijä jo rekrytoinnissa. HR:n näkökulmasta Plan on joustava, erilaisuutta arvostava työpaikka, joka huomioi vaihtuvat henkilökohtaiset tilanteet.

”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvojamme. Meillä on keskusteleva ja erilaisuutta arvostava kulttuuri. Erilaisille ihmisille ja näkemyksille on tilaa, ja mielipiteitä uskalletaan myös rohkeasti tuoda esiin.”

Osallistavaa yhdessä tekemistä

Tuovinen korostaa työyhteisön hyvää yhteishenkeä ja yhdessä tekemistä. Ylhäältä alas johtamista on vähän, ja henkilöstöä osallistetaan mahdollisimman paljon päätöksentekoon ja prosesseihin. Esimerkiksi käynnissä olevassa strategiasuunnittelussa on erilaisia työryhmiä, joissa pääsee vaikuttamaan itselle merkityksellisiin asioihin.

Plan tukee keskustelevaa kulttuuria erilaisten keskustelutilaisuuksien ja työpajojen avulla, joihin voi osallistua omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Tuovinen itse on mukana työhyvinvointitoiminnassa sekä yhdenvertaisuutta ja antirasismia käsittelevässä työryhmässä, koska aiheet ovat hänelle tärkeitä niin henkilökohtaisesti kuin ammatinkin näkökulmasta. Toki kansainvälisessä organisaatiossa on tietyt reunaehdot ja prosessit, jotka ohjaavat Suomen organisaation toimintaa.

”Kun on itse mukana suunnittelemassa ja vaikuttamassa, se sitouttaa. Uskon, että tällä on myös positiivinen vaikutus työhyvinvointiin.”

Kuuntele, niin ymmärrät paremmin

Siqni tehtiin Planilla jo neljännen kerran, ja tulokset noudattavat vuodesta toiseen samaa linjaa. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta tulokset olivat edelleen korkeat.

Kirsi Tuovisen vinkki esihenkilöille työntekijäymmärryksen kehittämiseksi on kuuntelu. Osallistaminen on siihen hyvä työkalu. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutus lasten ja erityisesti tyttöjen asemaan on teema, joka on kasvanut Suomen Planin työntekijöiden aloitteesta isoksi teemaksi ja näkyy yhä enemmän myös kansainvälisen kattojärjestön työssä.

”Yhdessä opitaan ja kehitytään, haluamme olla yhdessä parempia.”

___

The Siqnificant Company myönsi Plan International Suomelle Future Workplaces –sertifikaatin jo kolmannen peräkkäisen kerran helmikuussa 2021. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.