Fingrid

Suomalaisten kantaverkkoyhtiö, Fingrid, turvaa yhteiskunnalle kustannustehokkaan ja varman sähkön. Yhteiskunnallinen rooli tulevaisuuden puhtaan ja markkinaehtoisen sähköjärjestelmän muovaajana on merkittävä. Yhtiö huolehtii tehokkuudestaan ja kilpailukyvystään panostamalla osaavaan henkilöstöön.

Vaihtuvuus on Fingridillä hyvin pientä, osa työntekijöistä on ollut talossa jo perustamisesta alkaen vuodesta 1997. Vuosittain yhtiössä avautuu noin 20 uutta työpaikkaa, pääsääntöisesti ensin aina sisäiseen hakuun. Kukaan ei ole sähkömarkkinaosaaja syntyessään eikä suoraan koulunpenkiltä voi tulla valvomaan sähköjärjestelmiä. Henkilöstöjohtaja Tiina Miettisen mukaan oleellista onkin työssä oppiminen. Oman Fingrid-Akatemian lisäksi työntekijöitä koulutetaan systemaattisesti, yhtiössä suositaan työn kiertoa ja osaamista jaetaan sisäisesti aktiivisesti. Työntekijät ovat aidosti kiinnostuneita kehittymään.

”Saamme myös paljon oma-aloitteisia ehdotuksia oman osaamisen täydentämiseksi. Yhtiö suhtautuu näihin toiveisiin varsin myönteisesti. Muutenkin meillä kannustetaan itseohjautuvuuteen ja oman työn toimitusjohtajuuteen.”

Yhdessä rakennettuun on helpompi sitoutua

Vuosia sitten Fingridillä tunnistettiin, että esimiehet eivät uskaltaneet johtaa joukkojaan yksilöllisesti. Sääntöjä oli liian paljon. Joustavaa työntekoa ja luottamukseen pohjautuvaa ajatusmaailmaa on kehitetty nyt jo usean vuoden ajan. Yhdessä esimiesten kanssa luotiin työyhteisön kriteerit; millaista työyhteisökäyttäytymistä Fingridillä edellytetään.

Nykyisin esimiestyö on valmentavaa ja soveltaminen annettujen raamien puitteissa on sallittua. Muutamassa vuodessa aikaansaatu muutos on merkittävä. Vapaus on tunnistettu tärkeäksi motivaatiotekijäksi, ja tämä on huomioitu sekä rakenteissa että esimiestyössä.

Keskeinen ohjaava kysymys tällä matkalla on ollut se, miten rakennetaan ympäristöä, jossa itseohjautuva asiantuntijatyö, eli oman työn toimitusjohtajuus kukoistaisi. Teemaa on toistettu viestinnässä, erilaisilla sisäisillä ja ulkoisillakin kampanjoilla. Yhtenä käytännön tukikeinona oman työn toimitusjohtajuudessa onnistumiseen, on jo neljättä vuotta toimiva Loikka-ohjelma. Siinä käydään asiantuntijoiden johdolla läpi viestintää, coachausta ja oman työn toimitusjohtajuutta. Muutokseen otettiin mukaan myös rakenteet ja luottamusmiehet osallistettiin kehitystyöhön pilotoimaan käytäntöjä.

Kehitystyö oman työn toimitusjohtajuutta tukevan ympäristön rakentamiseksi on toki jatkuvaa. Se edellyttää jatkuvaa huomiota sekä asioiden yhteistä työstämistä organisaatiossa. Miettisen mukaan luottamus ruokkii innostusta ja halua kehittää uutta. Ideoinnin edistämiseksi on perustettu henkilöstö ja osaamisen ohjausryhmä sekä iTiimi; niiden tehtävänä on viedä ideoita ja näkökulmia joryyn.

”Kaikessa päätöksenteossa mietitään miten asiat vaikuttavat henkilöstöön ja miten niistä viestitään. Henkilöstö on joryssa aina asialistalla.”

Oman työn toimitusjohtajuuteen liittyy vapauden lisäksi luonnollisesti myös vastuu. Jokaisella on selkeät vastuut työstä, tuloksista ja kehittymisestä. Asiantuntijat johtavat itseään ja esimiehet ohjaavat toimintaa. Henkilökohtaiset tavoitteet on sidottu yhtiön ja yksikön strategiaan. Joku tavoitteista liittyy aina myös työyhteisötaitoihin.

***

The Siqnificant Company myönsi Fingridille Future Workplaces –sertifikaatin syyskuussa 2020. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.