Lemonsoft on suomalainen ohjelmistotalo, jolla on yrityksen nimeä kantava toiminnanohjausjärjestelmä tuotteenaan. Yritys on perustettu vuonna 2006 Vaasassa – pohjanmaan sydämessä ja nykyään toimintaa on 5 eri paikkakunnalla ja työntekijöitä lähes 80. Lemonsoft on tehnyt Siqni-henkilöstökyselyn jo kolmena perättäisenä vuotena ja käyttänyt sitä työkaluna oman kulttuurinsa johdonmukaisessa kehittämisessä ja nyt he ansaitsivat Future Workplaces 2020 tunnustuksen!

”Ensimmäinen vuosi oli lähtötason mittaus, toisen vuoden jälkeen tiivistimme HR:n ja kulttuurin kehitystyötä yhdessä Siqnin ja Leidenschaftin kanssa ja nyt kolmantena vuonna tuo kehitystyö näkyy jättimäisenä loikkana henkilöstökyselyn tuloksissa!” kertoo HR- ja talousjohtaja Mari Erkkilä.

Yrityskulttuuria on kirkastettu, esimiestyötä kehitetty ja ihmisten kehittymiseen on panostettu

Syyskuussa 2019 tehty Siqni-henkilöstökysely kertoo mielettömästä kehitysloikasta, jonka Lemonsoft on henkilöstönsä kannalta ottanut viimeisen vuoden aikana. Tulokset ovat loikanneet eteenpäin joka osassa organisaatiota ja mikä tärkeintä, huomiota on pystytty keskittämään asiakasrajapinnassa työskentelevien tekijöiden tyytyväisyyteen aikaisempien kyselyjen perusteella. Lemonsoftin vahvuutena on uudelle tasolle viedyt työntekijöiden vaikuttamisen mahdollisuudet, mielekkäät ja merkitykselliset työtehtävät sekä vapaus vaikuttaa omaan työhön.

”Mielestäni työntekijän osaamiseen luotetaan, eikä olla jatkuvasti hengittämässä niskassa. Muun muassa näiden asioiden vuoksi, pystyy käyttämään omaa osaamistaan hyvinkin vapaasti.” Kertoo eräs Lemonsoftin työntekijä.

Ihmisiä on otettu mukaan tavoiteasetantaan ihan uudella tavalla. Mari kertoo uudesta konseptista: ”Lanseerasimme joulukuussa 2018 Leidenschaftin kanssa luomamme Leijonan luola -konseptin, jossa työntekijät pääsevät luomaan tiimiensä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat ja esittelemään ne johdolle.” Osallistamalla koko henkilökuntaa yrityksen tavoitteisiin saadaan aikaan lisää sitoutumista ja vaikutusmahdollisuuksia työhön.

Lemonsoft on tehnyt myös merkittäviä panostuksia henkilöstön kehittymiseen ja esimiestyöhön. Kehityskeskustelut uusittiin yhdessä Leidenschaftin kanssa ja esimiehiä valmennettiin loppuvuodesta 2018. Keväällä 2019 järjestettiin myös jory ja esimiessparrausta. Lisäksi Lemonsoft tarinoitti esimieslupaukset, joiden mukaan Lemonsoftilaisen esimiehen tulisi johtaa. Tämä mahdollistaa myös positiivisen tilivelvollistamisen tiimiläisten suunnasta, joka asettaa johtamisen riman riittävän korkealle.

Hyviä asioita on pidettävä yllä ja kehitystä on jatkettava

Lemonsoftin liekki-indexin keskiarvo oli huikeat 85 ja suuri osa henkilöstöstä aivan ilmiliekeissä! Tämä siis tarkoittaa, että työntekijöille merkityksellisimmät asiat toteutuvat keskiarvoltaan 85/100 koko organisaation tasolla. Asiat ovat siis melkoisen hyvällä tolalla isossa kuvassa! ”Tämä on johdonmukaisen työn tulosta! Siqnin kautta olemme saaneet kehittämiselle suunnan, Leidenschaftin Mikko on auttanut meitä luomaan hyvän kehityssuunnitelman ja ollut myös mukana ideoimassa kehitettäviä osa-alueita.” Kertoo Mari.

Edellä mainitusta on luonnollisesti apua mutta tärkeintä on ylimmän johdon omistautuminen yrityskulttuurin kehittämiselle, jotta kehitettävät asiat päätyvät käytäntöön! Lemonsoftin johtoryhmä onkin täydentynyt viimeisen vuoden aikana sekä sisäisten nimitysten että ulkoisten rekrytointien kautta ja panostus johtamisen sekä esimiestyön laatuun jatkuu. Myös panostuksia henkilöstön kehittymiseen liittyen jatketaan, sillä se on edelleenkin tärkeää ja voisi toteutua entistä paremmin! Seuraavalle vuodelle luodaankin taas uusi kehityssuunnitelma, jonka teemana on nostattaa henkilöstön tietoisuutta ja omistautumista Lemonsoftin visioon yrityskulttuuristen rakenteiden kautta. Kun ymmärretään yhteinen päämäärä, on myös helpompi tuntea kuuluvansa osaksi isompaa tarinaa!


The Siqnificant Company antoi Lemonsoft Oy:lle lokakuussa 2019 Future Workplaces 2020 –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksen hyvällä työntekijäymmäryksellä. Työvälineenä yrityksen saavuttamaan työntekijäymmärryksen tasoon, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.

Kirjoittaja:

Mikko Koskinen
puh. +35841 4374 003