WSOY

Werner Söderström Osakeyhtiö on jo 140 vuoden ajan tuonut tarinoita kaikkien suomalaisten luettavaksi. Vaikka kirjojen myyntikanavat ovat osaksi muuttuneet, WSOY:n painettujen kirjojen myynti on viime vuosina kasvanut entisestään. Äänikirjojen suosion myötä merkittäväksi työntekijäryhmäksi ovat kustannustoimittajien oheen nousseet digituottajat. Tänään WSOY työllistää 145 ammattilaista, joita kaikkia yhdistää rakkaus kirjallisuuteen.

Henkilöstöpäällikkö Hanna Tuhkasen mukaan työn merkityksellisyys näkyy ja tuntuu arjessa.

”Olemme yhteiskunnan valpas mieli ja alamme kehittäjä. Vaikka jalkamme ovat syvällä historiassa, meillä on muutoskyvykkyyttä. Uskallamme ottaa kantaa ja katsoa rohkeasti myös tulevaisuuteen.”

Avointa vuorovaikutusta ja jatkuvaa kehitystä

Yrityskulttuuria johdetaan WSOY:llä tietoisesti. Luottamus ihmisiin, avarakatseisuus ja sananvapaus näkyvät avoimena viestintänä ja vuorovaikutuksena. Toimitusjohtaja Timo Julkunen kannustaa kuuntelemaan organisaatiota herkällä korvalla.

”Ihmisiä kannattaa kuunnella. Hiljaiset signaalit ovat usein kohta jo isoja.”

Hanna Tuhkanen kertoo joka kuukausi järjestettävistä henkilöstöinfoista, jotka toimivat foorumina keskustelulle. Henkilöstö pidetään ajan tasalla yhtiön suunnitelmista ja taloudellisista luvuista. Tuhkanen korostaa, että jos käytetään ihmisten aikaa, on panostettava myös toteutukseen ja käytäntöön viemiseen. WSOY:llä henkilöstö osallistettiin strategiasuunnittelutyöhön.

”Arvostamme osaajiamme ja tiedämme, että talo on täynnä fiksuja ihmisiä. Mahdollisuus käyttää omaa osaamistaan sekä ammattitaitoiset kollegat koetaan työyhteisössämme merkityksellisiksi asioiksi.”

WSOY:llä työurat ovat pitkiä: kolmasosa osaajista on ollut talossa yli 15 vuotta, kymmenesosa jopa 25 vuotta. Yhtiössä huolehditaan osaamisen ajantasaisuudesta myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Hiljattain alkaneella Tulevaisuuden Työ -kurssilla kehitetään muutosvalmiutta ja mietitään henkilökohtaista tulevaisuuden työidentiteettiä; miten siihen voi vaikuttaa ja mihin suuntaan sitä kukin haluaa viedä.

—–

The Siqnificant Company antoi Werner Söderström Osakeyhtiölle maaliskuussa 2021 Future Workplaces –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä työntekijäkokemuksen tason selvittämiseen, käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.