Imperial Brands

Myynti- ja jakeluyhtiö Imperial Brands on 30 hengen asiantuntijaorganisaatio. Yhtiössä on samaan aikaan kansainvälisen konsernin tarjoamat kehitysmahdollisuudet ja pienen paikallisen toimijan ketteryys. Töitä tehdään vakavissaan, mutta rennossa ilmapiirissä yksilöiden erilaisuus huomioiden. 

Imperial Brands Finlandin henkilöstöjohtaja Stina Ruohonen kuvailee organisaatiota työntekijälähtöiseksi ja perhemäiseksi yhteisöksi, jossa kukaan ei jää yksin. Työntekijöillä on vahva ammattiylpeys, jota halutaan vaalia mahdollistamalla itsenäinen päätöksenteko sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön. Arvostus työntekijöitä kohtaan näkyy systemaattisena työntekijäymmärryksen kehittämisenä. Siqni-kysely on Imperial Brands Finlandin keino pysähtyä tärkeimmän äärelle.

”Olemme aina olleet todella keskusteleva työyhteisö. Siqnin avulla halusimme kuitenkin varmistaa, että tiimien erityispiirteet huomioidaan ja kuulemme hiljaisetkin äänet. Pääsimme Siqnin avulla lähemmäs työntekijöitämme.”

Yksilölähtöistä kehitystyötä

Siqni toteutettiin Imperial Brands Finlandilla jo toistamiseen. Ensimmäisen kierroksen tuloksia hyödynnettiin kehitysalueiden tunnistamisessa. Etätyömahdollisuuksia toivottiin ja niitä myös kehitettiin. Työnkuvien kirkastamisen kautta avattiin keskustelu työkuormaan ja resursointiin liittyen. Tiedon kulkua eri tiimien välillä parannettiin ja myös tiimitasoista keskusteluyhteyttä ylläpidetään aktiivisesti. Laadukkaan esihenkilötyön toteuttamiseen Siqni tarjosi uuden työkalun.

”Esihenkilöt käyvät tiimiläistensä kanssa tavoitekeskusteluja, jotka toteutetaan yksilöllisellä, työntekijälähtöisellä rytmillä. Näihin keskusteluaiheisiin kytketään kullekin työntekijälle merkityksellisimpiä asioita.”

Erityisen ylpeä Stina Ruohonen on siitä, kuinka yksilöiden erilaiset elämäntilanteet huomioidaan arjessa. Osa työntekijöistä opiskelee, osalla on pieniä lapsia, osa huolehtii ikääntyvistä vanhemmistaan – vaihteleviin tilanteisiin vastataan mm. vuorotteluvapaan, isovanhemmuusvapaan tai vaikkapa lyhennetyn työajan kautta.

Sujuvampaa etätyötä ja tukea pienyrittäjille

Imperial Brands Finlandin tuoreimmat Siqni-tulokset todentavat, että nyt ihmisille merkityksellisimmät asiat toteutuvat entistäkin paremmin. Työpaikan suositteluindeksi eNPS on huikeat 54 ja työntekijöiden liekki-indeksi puolestaan 79/100, kertoen siitä, että työntekijöille merkityksellisimmät asiat toteutuvat arjessa jopa 79 prosenttisesti.

Selkeiden käytänteiden ansiosta etätyöhön siirtyminen korona-aikana oli verrattain mutkatonta. Sujuvaa etätyötä on myös tuettu työnantajan puolesta proaktiivisesti: kotitoimistoille tarjottiin tarvittavia työvälineistä sekä vinkkejä toimivampaan etätyöskentelyyn. Itsestä huolehtimista on tuettu erilaisin tyky-tempauksin.

”Tyky-toimet kohdistettiin niin, että omien työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi halusimme tukea paikallisia pienyrittäjiä. Tarjosimme esimerkiksi hierontalahjakortteja ja jokainen sai noutaa vappubrunssin paikallisesta ravintolasta. Pieniä tekoja, joilla toivottavasti oli isossa kuvassa vaikutusta.”


The Siqnificant Company antoi Imperial Brands Finlandille tammikuussa 2021 Future Workplaces –sertifikaatin. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Työvälineenä työntekijäkokemuksen tason selvittämiseen käytetään Siqni-kyselyä, jolla selvitetään työntekijöille merkityksellisimmät asiat ja niiden toteutuminen työpaikalla.