Eezy Siqni Oy:n tietosuojaseloste

Future Workplaces -sertifioinnin luonut Eezy Siqni Oy kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä kaikkien niiden tietojen osalta, joissa the Eezy Siqni Oy on rekisterinpitäjänä.

 1. Rekisterinpitäjä

Eezy Siqni Oy, y-tunnus: 2733914-3, postiosoite: Tehtaankatu 27-29, 00150 Helsinki

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markus Jussila, toimitusjohtaja
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: info@siqni.fi

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • henkilön itse luovuttamat muut tiedot
 • verkkokäyttäytymistä verkkosivustoilla ja  -palveluissa koskevat tiedot
 • asiakaspalvelutapahtumien tiedot
 • data yleisesti saatavilla olevista lähteistä, esimerkiksi yrityksen tunnusluvut
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt ja tallennetut tiedot.
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Markkinointirekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Eezy Siqni Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, asiakaspalveluikkuna, materiaalilataukset), tapahtumiin ilmoittautumisista, sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

 1. Käyttäjätilastointi, mainonnan kohdennus ja evästeiden käyttö

Keräämme kävijädataa verkkosivustollamme, jotta voimme analysoida ja parantaa sivustomme toimintaa. Joidenkin ohjelmistojen avulla sivuston käyttöä ja käyttäjäkokemusta voidaan analysoida sekä tilastoida. Osa ohjelmistoista mahdollistaa mainonnan kohdentamisen sivuston käyttäjälle verkkosivuston käytön perusteella kolmansien osapuolten palveluissa.

Käytämme seuraavia verkkosivuston kehittämisen, mainonnan, markkinoinnin ja personoinnin työkaluja ovat:

 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Google Ads
 • Facebook-mainonnan ohjelmistot
 • LinkedIn-mainonnan ohjelmistot
 • Twitter-mainonnan ohjelmistot
 • Active Campaign
 • Leadfeeder

Näiden ohjelmistojen käyttöön pyydämme käyttäjältä suostumuksen.

Lisäksi käytämme chatbot-työkalua, joka on olennainen osa Eezy Siqni Oy:n asiakaspalvelua, eikä sen näyttäminen vaadi siten suostumusta.
Edellä kuvatut ohjelmistot käyttävät toimintojen ja palveluiden toteuttamiseen erilaisia teknologioita. Ne saattavat tallentaa käyttäjän päätelaitteelle tietoja evästeiden tai muiden teknologioiden avulla. Näitä tietoja käytetään muun muassa käyttäjän selaimen tunnistamiseen ja erillisten sivunkatseluiden yhdistämiseen yksittäiseksi käyttökerraksi. Joitain evästeitä käytetään sivuston teknisen toiminnan toteuttamiseen, esimerkiksi muistamaan käyttäjän valitsema kieliversio tai tunnistamaan ja estämään sivustolle haitallista liikennettä. Käyttäjän suostumuksen perusteella sivustolla voidaan käyttää ohjelmistoja, jotka käyttävät käyttäjän selaimeen tallennettua tietoa mainosten kohdentamiseen ja sisällön personointiin kolmannen osapuolen palveluissa.

Kun vierailet sivustolla ensimmäistä kertaa, sinulle näytetään ilmoitus, jonka avulla voit joko hyväksyä eri ohjelmistojen käytön sivustolla tai asetuksia muuttamalla estää näitä ohjelmistoja toimimasta sivustolla ja tallentamasta uusia tietoja selaimeesi. Voit koska tahansa muuttaa asetuksiasi klikkaamalla sivuston alareunassa kelluvaa rataskuviota.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta Eezy Siqni Oy:n ja Eezy Siqni Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää tai EU:n ulkopuolelle. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa tai että tahon kanssa tehtävässä sopimuksessa sovelletaan tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisia mallisopimuslausekkeita.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Pyynnön vastaus toimitetaan, kun henkilön oikeellisuus on voitu varmentaa. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta häntä koskeviin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Oikeus tulla unohdetuksi 
Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin rekisteröidyn antamat henkilö- ja sisältötiedot poistetaan Eezy Siqni Oy:n rekisteristä ilman aiheetonta viivästystä ja pysyvästi, paitsi jos on olemassa jokin laillinen peruste säilyttää ne.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Eezy Siqni Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää luovuttamaan hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa. Tietojen luovutus toteutetaan, kun henkilön oikeellisuus on voitu varmentaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle. Toivomme, että olet kuitenkin aina ensin yhteydessä meihin asian selvittämiseksi.

Oikeuksien käyttäminen ja pyyntöjen toimittaminen 
Kaikki pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti tämän rekisteriselosteen kohdassa 2 annettujen ohjeiden mukaisesti.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Eezy Siqni Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Eezy Siqni Oy suosittelee rekisteröityä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaseloste päivitetty: 4.5.2022